☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor


Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Andrzej Kaczorowski


tel: (42) 633 58 78

fax (42) 636-77-97

                    

 

Do wyłącznej właściwości dyrektora należy w szczególności:

  • organizowanie pracy WUP,
  • reprezentowanie WUP na zewnątrz,
  • podejmowanie decyzji w sprawach struktury organizacyjnej, ilości stanowisk pracy oraz zapotrzebowania finansowego i materiałowego,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania itp.,
  • określanie głównych kierunków działania, zakresów kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz form i metod pracy,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, obsady stanowisk pracy, przeszeregowania, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, WRZ, instytucjami działającymi w zakresie rynku pracy oraz organizacjami bezrobotnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 dyrektora WUP w Łodzi z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad komórkami organizacyjnymi oraz określenia symboli używanych przy znakowaniu spraw i pism w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, Dyrektorowi podporządkowane są następujące komórki organizacyjne:

Główny księgowy (GK), Wydział Budżetu i Funduszy (GB), Wydział Organizacyjno-Kadrowy (DO), Wydział Rynku Pracy (RP), Wydział Kontroli EFS (EK), Wydział Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy (SP), Wydział Prawny (DL), Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (DA), Wydział Administracyjno-Gospodarczy (RA), Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (RO), Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZP), Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji (BI), Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.poż. (BHP).

Wytworzył:
Katarzyna Pawlata
Udostępnił:
Andrzej Słowikowski
(2003-06-30 14:48:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Leszczyński
(2018-04-03 15:03:38)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X