☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy

Kierownik

Katarzyna Pawlata

tel. 42 663 - 00 - 54

Łódź, ul. Wólczańska 49, bud A, pok. 1.11

z-ca Kierownika

Robert Dolny

tel. 42 663 - 02- 57

Łódź, ul. Wólczańska 49, bud A, pok. 1.16

 

Do zadań Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy należy w szczególności:

 • sporządzanie obligatoryjnej statystyki dotyczącej zagadnień bezrobocia (sprawozdania MPiPS),
 • opracowywanie cyklicznych informacji i analiz o sytuacji na rynku pracy województwa łódzkiego,
 • badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • badanie efektywności wsparcia udzielanego ze środków KFS,
 • przygotowywanie materiałów o sytuacji na rynku pracy dla potrzeb informacji ogólnej i środków masowego przekazu,
 • określanie – na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności – wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja wynagrodzenia i składek ZUS,
 • współdziałanie z właściwymi organami w harmonizowaniu kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
 • koordynacja systemu informacji wewnętrznej (BIP),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • realizacja projektu własnego pt. Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi,
 • Realizacja zadań badawczych związanych z okresem programowania 2014 – 2020.
Wytworzył:
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy
Udostępnił:
Pawlata Katarzyna
(2014-01-02 14:21:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlata Katarzyna
(2015-03-11 13:09:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 298