Redakcja Biuletynu

 

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
tel. 42 632 01 12, e-mail: lowu@wup.lodz.pl

 

Krzysztof Nalej
Wydział Informatyki

tel. 42 638 90 57, 42 638 90 55
e-mail: wi@wup.lodz.pl

oraz

Katarzyna Pawlata
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy

tel. 42 663 00 54
e-mail: k.pawlata@wup.lodz.pl

Nadzór merytoryczny nad treścią zamieszczanych informacji sprawują kierownicy komórek organizacyjnych, przekazujący informację do zamieszczenia na stronie BIP.

 

Wytworzył:
Krzysztof Nalej
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: