Wicedyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Przemysław Olczak

tel. (42) 663 02 51

fax (42) 663 02 58

 

Do zadań wicedyrektorów należy w szczególności:

  • inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków,
  • koordynowanie i realizacja regionalnej polityki rynku pracy w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
  • reprezentowanie WUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych upoważnień przez dyrektora,
  • kierowanie pracą WUP podczas nieobecności dyrektora oraz załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości dyrektora,
  • nadzór, koordynacja i ponoszenie odpowiedzialności za określone przez dyrektora zagadnienia merytoryczne.

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Pawlata
Udostępnił:
Pawlata Katarzyna
(2011-02-03 09:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Nalej Krzysztof
(2019-04-11 10:44:51)