Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta.

Rejestracja na platformie ePUAP

 

Posiadając konto możesz złożyć pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Pismo ogólne do urzędu

 

Pomoc:

Instrukcje obsługi dla użytkowników ePUAP